Faste læger i huset: Lægehusets faste læger er alle speciallæger i Almen Medicin. Medlemskaber: Dansk Selskab for Almen Medicin, Lægeforeningen, Praktiserende Lægers Organisation og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening. Ingen af lægerne i Them Lægepraksis har økonomiske mellemværender med medicinalindustrien eller på andre måder interessekonflikter i forhold til  lægegerningen.

 

Lene Bruun Clausen

(f. 1972)
Cand.Med 1999.
Speciallæge i Almen Medicin 2009.
Praktiserende læge siden 2010

Michael Ho Overgård

(f. 1975)
Cand.Med 2007.
Speciallæge i Almen Medicin 2014.
Praktiserende læge siden 2014

Niels Munksgaard Søndergaard

(f. 1974)
Cand. Med 2005.
Speciallæge i Almen Medicin 2016.
Praktiserende læge siden 2017

Marie Kibsgaard Jepsen

Cand.Med 2016.
Ansat som praksisreservelæge fra 1. maj 2018 til 30. april 2019.

Mette Klaaborg

Under uddannelse til praktiserende læge. Arbejder for tiden på sygehuset som en del af hendes uddannelse, men vil være at træffe i Them Lægepraksis én dag om måneden.